fb pixel

Λογιστικές υπηρεσίες στην Αγγλία

Για παραπάνω από 35 χρόνια παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες στο Λονδίνο.

Στην UK Business Consulting παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες στην Αγγλία από το 1980. Το λογιστικό μας γραφείο λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βόρειο Λονδίνο. Για παραπάνω από 35 χρόνια παρέχουμε λογιστικές  και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι directors της εταιρίας, κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης και κα Μάρα Βενιέρη σχεδιάζουν με εξαιρετική λεπτομέρεια και ακρίβεια το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σας και σας διασφαλίζουν την νομιμότητα και την ασφάλεια της.

Η καταρτισμένη ομάδα μας φροντίζει καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία και είναι στην διάθεση σας για διευκρινήσεις και απορίες.

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον και ένα αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα και ταυτόχρονα πετυχαίνουν την διεύρυνση του πελατολογίου τους και τη σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

Είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή στην καθημερινή διαχείριση της εταιρείας σας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.


Αναλυτικότερα σας παρέχουμε:
 • Λογιστικές Υπηρεσίες και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.)
 • Υποβολή φήλωσης ΦΠΑ, αν η εταιρεία υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας σχεδιασμένες για να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του εργατικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου

Σκέψου η επιχείρησή σου να βρεθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής. Δείτε την ευκαιρία -τη στιγμή που κάποιοι εγκαταλείπουν- και σχεδιάστε μαζί μας τις βάσεις και τις προϋποθέσεις που θα εκτοξεύσουν την επιχείρησή σας.

One stop solution

Στην UKBC παρέχουμε όλες οι υπηρεσίες κάτω από μια στέγη!

Στην UK Business Consulting είμαστε δίπλα σας από την αρχή και σας βοηθάμε σε κάθε βήμα, παρέχοντάς σας ολοκληρωμένες λύσεις.

 • Εγγραφή Εταιρίας και Παροχή Εγγεγραμμένης Έδρας
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Παροχή Λογιστικών Συμβουλών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Γραφείου και Μόνιμη Εγκατάσταση στην Αγγλία

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις επιλογές (έδρα εταιρίας, επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην Αγγλία, εύρεση κατάλληλου προσωπικού).

Έχετε ιδρύσει ήδη την εταιρία σας στο Λονδίνο και χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τα λογιστικά και φορολογικά θέματα?

Έχετε απορίες και δεν καταλαβαίνετε τον τρόπο λειτουργίας, τα deadlines και τις υποχρεώσεις σας?

Ρωτήστε μας! Έπειτα από μια τηλεφωνική επικοινωνία και μια σύντομη αξιολόγηση της εταιρείας σας, σας παρέχουμε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες 100% στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Χωρίς να χρειάζεται να αγχωθείτε με τις λεπτομέρειες του αγγλικού φορολογικού συστήματος, απολαμβάνετε την κωδικοποιημένη και αυτοματοποιημένη διαδικασία μας. Εύκολα και απλά, η εταιρεία σας είναι πλήρως ενημερωμένη και εναρμονισμένη με τις αγγλικές αρχές.

Στην UKBC πιστεύουμε πως η ίδρυση της εταιρίας σας στο Λονδίνο δεν πρέπει να γίνεται με κύριο γνώμονα την φορολογική ελάφρυνση.

Η ίδρυση της αγγλικής εταιρίας κυρίως απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θέλουν να:

 • διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους
 •  ενισχύσουν την εμπορική και εξαγωγική τους δραστηριότητα
 •  αναπτύξουν την εταιρία τους σε ένα σωστό και σταθερό πλαίσιο.

Ακόμα αναρωτιέστε πως θα μπείτε στο παιχνίδι για ό,τι γίνεται στην πόλη του Big Ben?

Η UKBC έχει όλες τις απαντήσεις και τους συνεργάτες που χρειάζεσαι για να σε κατευθύνουν βήμα-βήμα στο να βιώσεις όλα τα προνόμια μιας εταιρείας στο Λονδίνο. 

Στην UK Business Consulting δεν σας προσφέρουμε εφήμερες και πρόχειρες λύσεις για προσωρινή μείωση της φορολογίας. Προσφέρουμε εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στη σωστή και μακρόχρονη ανάπτυξη και κερδοφορία της επιχείρησής σας και στην είσοδο σε νέες αγορές.

Από τη σύστασή της και τη λειτουργία της, καθώς και για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, η έμπειρη ομάδα μας θα είναι δίπλα σας!

Για περισσότερα από 35 χρόνια προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες στην Αγγλία και βοηθάμε καθημέρινά εταιρείες σαν την δική σας να πετύχουν και να αναπτυχθούν.

Related Posts

Recent Articles

Ίδρυση εταιρείας στο Λονδίνο κόστος και διαχείριση
Ίδρυση εταιρείας στο Λονδίνο κόστος και διαχείριση
29 August 2020
σύσταση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο
Σύσταση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο
18 June 2020
Εταιρεία στην Αγγλία
Εταιρεία στην Αγγλία: Επιλογή 40,000 Ελλήνων
8 June 2020
Follow Us